Pozdrav s přáním z Moravy na Slovensko

Pozdrav s přáním z Moravy na Slovensko

„Písní všechno vypovíme, píseň všechno vypoví…“ Zpěv patří mezi múzické činnosti, přináší potěšení jak interpretům, tak vnímajícímu posluchači, pro něhož je zdrojem uměleckého zážitku. Píseň doprovází člověka po celý život – od raného mládí až do stáří. Vypovídá o radostech i bolestech,  učí vnímat krásy přírody, buduje vztah k vlasti, oslavuje nejvznešenější cit, jímž je láska.Přečtěte si více o Pozdrav s přáním z Moravy na Slovensko[…]